0

Sposoby na odzyskanie długów od dłużnika?

Istnieje wiele sposobów odzyskiwania pożyczonych przez nas środków. Nie ma tutaj znaczenia kwota. W przeważającej mierze priorytetem są co prawda dobre stosunki z kontrahentami, ale niesubordynacji w zakresie dokonywania płatności nie można ignorować.

Ufaj – ale sprawdzaj!

Pierwszym ze sposobów jest monitoring należności. Ma on na celu wprowadzenie pewnego harmonogramu płatności oraz zdyscyplinowanie dłużników bądź kontrahentów. Jest to działanie prewencyjne, a jak powszechnie wiadomo – lepiej zapobiegać…Istotną cechą tego rozwiązania jest bowiem fakt, że można je stosować również na krótko przed nadejściem spodziewanej zapłaty. Prewencyjnie uprzedza się wtedy dłużnika o nadchodzących płatnościach (najczęściej drogą telefoniczną). Monitoring ma niestety swoje ograniczenia. Zazwyczaj jest stosowany przez większe przedsiębiorstwa, także podmioty gospodarcze prowadzące działalność typu B2B. Ponad to monitoring sprawdza się jedynie wtedy, gdy zwłoka trwa nie dłużej niż 90 dni. Co istotne – taką usługę można zlecić zewnętrznej firmie windykacyjnej.

 

A kiedy już za późno, by zapobiegać…

Jeżeli prewencja nie da oczekiwanych rezultatów konieczne jest podjęcie bardziej radykalnych kroków. Jednym z nich jest windykacja pozasądowa. Ten kompleksowy w działaniach proces ma na celu odzyskanie całości długu i to w krótkim okresie czasu. Windykacja pozasądowa może dotyczyć różnorakich spraw, w zależności od ich charakteru. Na ogół jednak uwzględnia ona pewne standardowe dane takie jak: typ dłużnika, wielkość długu, stopień przeterminowania wierzytelności, status sprawy oraz, co oczywiste, oczekiwania zleceniodawcy. Procedura windykacyjna sprowadza się zarówno do negocjacji, w postaci kontaktów telefonicznych i listownych z dłużnikiem, a także -jeśli zajdzie taka potrzeba – kontaktów osobistych. Celem ostatecznym jest rzecz jasna odzyskanie kwoty, niemniej jednak istotne są również: diagnoza, w jakiej kondycji finansowej znajduje się dłużnik, a także nie dopuszczenie do sytuacji, w której miałaby się pojawić większa liczba dłużników. Aby odzyskać pożyczone pieniądze konieczne bywa również zastosowanie windykacji bezpośredniej. Jest to procedura idąca o krok dalej niż „klasyczne” metody listowne, mailowe bądź telefoniczne.

 

Bywa, iż tylko bezpośredni kontakt z dłużnikiem jest w stanie wywrzeć na nim jakiekolwiek wrażenie i skłonić do spłaty zadłużenia. Usługa ta może być wykonywana wyłącznie przez osoby posiadających licencje detektywistyczne. Po szczegółowej inwigilacji przeprowadza się wizytę standardową (w miejscu pracy, prowadzenia działalności bądź zamieszkania). Podczas takiego spotkania ustalana jest przyczyna zwłoki w zwracaniu pożyczki, a także ewentualne przekazanie dokumentów czy zdyscyplinowanie dłużnika w inny sposób. Windykatorzy terenowi mogą dokonywać odbioru zaległości (w części bądź w całości). Jeśli pierwsze spotkanie nie przynosi efektów przeprowadza się wizytę monitorującą. W toku jej trwania możliwe jest m.in. ustalenie nowego terminu spłaty bądź podpisanie porozumienia przez strony. Firma windykacyjna ma zazwyczaj również prawo do odbioru gotówki od dłużnika (bezpośrednio, na podstawie pełnomocnictwa), a często również przedmiotów ruchomych bądź niestandardowych. W takich wypadkach przedmioty są przejmowane, wyceniane i magazynowane.

 

Jeśli działania z wyżej wymienionych zakresów będą niewystarczające, pozostaje windykacja sądowa, bądź zakup wierzytelności (w tym wystawienie jej na aukcji internetowej). Zawsze można też zgłosić się po wsparcie do mediów, by sprawę nagłośnić. W sytuacji, w której sprawa dłużnika zostaje upubliczniona – mamy jeszcze większe szanse na odzyskanie należnej kwoty.

 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przez firmę Wertus Windykacja Kielce specjalizującej się w odzyskiwaniu opłat półkowych i wierzytelności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

CommentLuv badge